Kinderbekkenfysiotherapie

BEKKENFYSIOTHERAPIE

Een kinderbekkenfysiotherapeut is een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in behandeling van kinderen die problemen hebben in de buik, bekken of bekkenbodem. Het gaat hierbij veelal om plas- en poepproblemen. De kinderbekkenfysiotherapeut is erin opgeleid het kind spelenderwijs te leren voelen waar de bekkenbodemspieren zich bevinden en zorgen dat het kind daar controle over kan krijgen.

 

De bekkenbodemspieren spelen een belangrijke rol bij het plassen en poepen. Normaal gesproken zijn deze spieren ontspannen. Bij het ophouden van plas en poep worden ze aangespannen en vervolgens zullen ze weer volledig ontspannen om te kunnen plassen of poepen. Bij kinderen met plas- of poepproblemen werken deze spieren vaak te hard en zal het kind moeten leren deze spieren te ontspannen.INDICATIES

Wanneer een kind onvoldoende controle heeft over de bekkenbodemspieren, kan dat zich uiten in de volgende problemen:

 • Broekplassen
 • Heel vaak moeten plassen
 • Terugkerende blaasontstekingen
 • Bedplassen
 • Te lang ophouden van plas
 • Moeite met op tijd halen van de wc
 • Verstopping (obstipatie)
 • Broekpoepen
 • BuikpijnHET ONDERZOEK

Nadat u en uw kind zich hebben aangemeld zal er direct een vragenlijst opgestuurd worden. Deze vragenlijst dient u als ouder vooraf ingevuld te hebben. Tijdens het eerste bezoek zal voornamelijk met uw kind gesproken worden over wat er aan de hand is. Vervolgens zal er uitgelegd worden hoe u en uw kind de plas-, poepdagboekje en drink- en vezellijsten invult. Er zal een lichamelijk onderzoek uitgevoerd worden om de algehele motoriek van uw kind te beoordelen en zal er gekeken worden naar de functie van de bekkenbodemspieren.


DE BEHANDELING

Na het onderzoek zal in overleg met u en uw kind bepaalt worden te starten met kinderbekkenfysiotherapie. Indien dit het geval is, zal er in samenspraak met u en uw kind een behandelplan worden opgesteld.

De behandeling zal bestaan uit:

 • Uitleg over het ontstaan en in standhouden van de klacht
 • Uitleg over de blaas, darmen, plassen en poepen en de bekkenbodemspieren
 • Algemene adviezen over eten en drinken
 • Uitleg en training van toilethouding en toiletgedrag
 • Aanleren van een juiste plas- en poeptechniek
 • Bewustwording bekkenbodemspieren
 • Oefeningen om de bekkenbodemspieren te leren aanspannen en ontspannen
 • AdemhalingsoefeningenHOE KOM JE BIJ ONS?

Vaak is er sprake van een verwijzing door een huisarts of specialist. Een verwijzing is echter niet noodzakelijk. U kunt ook op eigen initiatief een afspraak maken. Wanneer u zonder verwijzing komt, zal de kinderbekkenfysiotherapeut wel uw huisarts inlichten dat uw kind hier in behandeling is.

Kinderfysiotherapeutische behandeling wordt in de basisverzekering 18 keer vergoed.